Privacy

Hoe gaan wij om met uw privacy?

PRIVACY POLICY

Website: https://dutch-finance.com.

PRIVACY VERKLARING DUTCH FINANCE & MANAGEMENT SERVICES

Dutch Finance & Management Services is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar, hierna te noemen “Dut. Fin. & Man. Serv.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Dut. Fin. & Man. Serv. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Dut. Fin. & Man. Serv. u over de manier waarop Dut. Fin. & Man. Serv. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Dut. Fin. & Man. Serv. worden aangeboden op https://www.dutch-finance.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk

Dut. Fin. & Man. Serv. gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden. Dut. Fin. & Man. Serv. past wat u op https://www.dutch-finance.com ziet aan op uw interesses. Dut. Fin. & Man. Serv. gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerder contact en bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

 1. Doel

Dut. Fin. & Man. Serv. verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van https://www.dutch-finance.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Dut. Fin. & Man. Serv. gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Dut. Fin. & Man. Serv.

 1. Bestelling

Voor uw bestelling van producten of diensten heeft Dut. Fin. & Man. Serv. uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Dut. Fin. & Man. Serv. verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Als u op https://www.dutch-finance.com bij een externe verkoper bestelt, geeft Dut. Fin. & Man. Serv. uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Dut. Fin. & Man. Serv. dat doet.

 1. Klantenservice

U kunt bellen, chatten & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Dut. Fin. & Man. Serv. registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Dut. Fin. & Man. Serv. gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

 1. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Dut. Fin. & Man. Serv. heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Dut. Fin. & Man. Serv. samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Dut. Fin. & Man. Serv. meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via opt-out in de e-mail.

 1. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Dut. Fin. & Man. Serv. over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Dut. Fin. & Man. Serv. bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

 1. Verbetering van diensten Dut. Fin. & Man. Serv.

Dut. Fin. & Man. Serv. kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Dut. Fin. & Man. Serv. uitvoeren, geeft Dut. Fin. & Man. Serv. uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

 1. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Dut. Fin. & Man. Serv. gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandigt Dut. Fin. & Man. Serv. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Dut. Fin. & Man. Serv. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

 1. Achteraf betalen

Als u artikelen of diensten koopt en niet meteen betaalt, kan Dut. Fin. & Man. Serv. uw kredietwaardigheid toetsen. Dut. Fin. & Man. Serv. kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Dut. Fin. & Man. Serv. uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

 • Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Dut. Fin. & Man. Serv. deze gegevens net zoals die van andere klanten van Dut. Fin. & Man. Serv.

 • Social media

Op sommige plekken op https://www.dutch-finance.com, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Dut. Fin. & Man. Serv. krijgt geen toegang tot uw social media-account.

 • Andere doeleinden

Tot slot kan Dut. Fin. & Man. Serv. uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Fin. & Man. Serv. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

De doorgifte geschiedt aan een door Dut. Fin. & Man. Serv. voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Dut. Fin. & Man. Serv. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

 1. Fin. & Man. Serv. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Fin. & Man. Serv. maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Dut. Fin. & Man. Serv. ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@dutch-finance.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van de de diensten of website van Dut. Fin. & Man. Serv., omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van dienstverlening en website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Dut. Fin. & Man. Serv. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op https://www.dutch-finance.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Dut. Fin. & Man. Serv.

 1. Fin. & Man. Serv. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Dut. Fin. & Man. Serv. verwerkt ten behoeve van https://www.dutch-finance.com. Dut. Fin. & Man. Serv. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Fin. & Man. Serv. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan https://www.dutch-finance.com, tenzij Dut. Fin. & Man. Serv. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Fin. & Man. Serv. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via https://www.dutch-finance.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van https://www.dutch-finance.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en https://www.dutch-finance.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 06-01-2020.

 

 

PLAN EEN AFSPRAAK

Laat een bericht achter via email of whatsapp. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor een nadere (vrijblijvende) kennismaking.